Ouderportaal

Samen voor je kind

Samen voor je kind

Wij werken nauw samen met onze (zorg)partners. Dat geeft rust voor jou en je kind. En waar wij kunnen halen we ze zoveel mogelijk naar onze locatie. Op dit moment zijn we nog in gesprek met verschillende partners, maar een aantal waarmee wij al vaste afspraken hebben, vind je hier al terug.

Peter Helderop Logopediepraktijk

PolderPracht werkt samen met Logopediepraktijk Peter Helderop. De logopedist komt naar onze locatie, zodat je niet extra naar de praktijk hoeft met je kind. Ook zijn de lijnen kort met de kinderopvang zodat we goed in kunnen springen op wat je kind nodig heeft. Je kind wordt door de logopedist opgehaald uit de groep en weer teruggebracht.

Meer weten

Fysiotherapie Chantal Jung

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar.
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.
Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! 

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren op kinderleeftijd kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.
Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Wij werken samen met de Kinderfysiotherapie praktijk van Chantal Jung en de fysiotherapeute komt naar onze locatie.

Meer weten

Centrum voor Jeugd en Gezin

De jeugdverpleegkundige is verbonden aan PolderPracht en biedt ondersteuning waar het nodig is. 

Meer weten

De kinderkapper