Ouderportaal

De ecologische visie

De ecologische visie

Bij PolderPracht gaan we werken vanuit de ecologische pedagogische visie. Wat dit precies inhoudt leggen we graag in beeld en duidelijke woorden uit. 

We zien het voor ons als een PolderPracht boom:

De wortels
De wortels zijn de peilers van de pedagogiek, het ecologische beleid. Als deze stevig worden gebouwd zal je kind gedijen als een stevige en weerbare jongere:

  • we geven het een gevoel van emotionele veiligheid
  • we stimuleren het in het ontwikkelen van de persoonlijke competenties
  • we bieden het de gelegenheid om normen en waarden eigen te maken
  • we helpen het in het ontwikkelen van de sociale vaardigheiden
De stam
De stam staat voor de pedagogische ondersteuning samen en met het kind. Samen met jou als ouder of verzorger zorgen wij voor geborgenheid, een veilige omgeving. Daarom zoeken wij de verbinding met het gezin en kijken we niet alleen naar je kind.

De takken
De takken zijn de activiteiten die nodig zijn om de pedagogiek uit te voeren. Deze zijn terug te vinden in het contact met de groep, met de pedagogische begeleiders, 

De omgeving
In de natuurlijke omgeving van de Vlaardingse Broekpolder staat de Schotse Hooglander voor buiten, maar ook voor autonomie. Buiten en binnen zijn met elkaar verbonden, buiten en binnen mag je kind risicovol spelen, ontdekken, fouten maken, maar onder begeleiding van ons pedagogische team en samen met de ouders. En die Hooglander vindt het niet erg om vies te worden!


Klik hier voor ons beleidsstuk Pedagogische Visie.