Ouderportaal

Meer dan opvang

Meer dan opvang

PolderPracht is ook een plek waar we onderzoeken hoe opvang nóg beter kan aansluiten op de wereld van nu. Met diensten, pilots en ideeën: van uitgebreide openingstijden, samenwerking met vakspecialisten, zorgspecialisten in huis, een buddy systeem tussen oudere en jongere kinderen, noodopvang voor ons personeel, een 9 maanden programma, speelgoed-uitleen, een kinderkapper, koffie-to-go tot een leerwerkomgeving o.a. in samenwerking met erkende opleidingsinstituten. 

Veel van deze initiatieven zijn we nu nog aan het uitwerken, maar hebben volop inspiratie en er vinden al gesprekken plaats met de (sport)verenigingen in de omgeving, verschillende opleidingsinstituten én met een kinderkapper. De fysiotherapeut en de logopedist komen naar onze locatie en de koffie-to-go gaan we regelen. We staan open voor suggesties van ons team en de ouders. Zo zorgen we met elkaar dat onze opvang nóg beter is afgestemd op je kind en jouzelf als ouder of verzorger.